With Sujjaadah nasheen of Saiyyidinaa Ghaus e A’zam Saiyyid Haashim Mansoor ud Deen-Baghdad Shareef-2016